Zvanu centra un pašapkalpošanās risinājums

Ienākošo un izejošo zvanu plūsmas vadības risinājumi atbilstoši klientu uzņēmuma vajadzībām


Zvanu centrs

Zvanu centra risinājums ir piemērots uzņēmumiem un organizācijām ar lielu ienākošo vai izejošo zvanu plūsmu (klientu apkalpošana pa tālruni, palīdzības dienests, uzziņu dienesti, u.tml.).

Latnet zvanu centra risinājums ir integrēts IP telefonijas platformā, nodrošinot iespēju to pieslēgt jebkuram Latnet telefonijas abonentam. Lai izmantotu zvanu centra funkcijas, uzņēmuma vai organizācijas darbiniekiem nav nepieciešamas papildu iekārtas. Uzņēmuma vai organizācijas abonenti Latnet telefonijas platformā var tikt apvienoti vienotā zvanu centrā.

Aizvien biežāk klientu apkalpošanas, palīdzības un uzziņu dienesti, kā arī telemārketinga un aptauju veicēji izmanto savas informācijas sistēmas un datubāzes. Lai efektīvāk izmantotu zvanu centra risinājumu, SIA Latnet piedāvā to savienot ar esošajām klientu informācijas sistēmām vai datubāzēm. Tas nodrošina gan zvanītāju, gan adresātu telefonu numuru nosūtīšanu uz klienta informācijas sistēmu, ļaujot darbiniekam datora ekrānā saņemt papildinformāciju par klientu vai respondentu, kuram pieder konkrētais telefona numurs.

Īstenojot pārdošanas, telemārketinga kampaņas vai aptaujas, Latnet zvanu centra risinājums nodrošina iespēju izmantot mērķa abonentu telefona numuru sarakstus (faila veidā), ko iespējams lejupielādēt sistēmā. Zvanu centra platforma automātiski veic zvanus un kontrolē adresātu sasniedzamību. Tas ļauj būtiski (līdz 60%) ietaupīt darbinieku darba laiku un resursus, atbrīvojot viņus no numura sastādīšanas un atbildes gaidīšanas (nav sasniedzams, aizņemts, neatbild). Kad adresāts atbild uz tālruņa zvanu, izsaukums tiek savienots ar brīvo darbinieku.

Latnet zvanu centra platforma nodrošina dažādu veidu atskaites, kas palīdz analizēt un novērtēt uzņēmuma vai organizācijas zvanu centra darba efektivitāti un plānot zvanu centra resursus.

Saņemto izsaukumu rindas vadība

Uzņēmuma vai organizācijas iekšējo zvanu plūsmas organizācijai, kā arī no publiskā telekomunikāciju tīkla saņemto zvanu novirzīšanai atbilstoši klienta darba procesu loģikai ir iespējams nodefinēt izsaukumu rindas, ņemot vērā izsaukumu apkalpošanai nepieciešamo operatoru kvalifikāciju vai informācijas pieejamību.

Atšķirībā no zvanu centra rindu apkalpošanai var piesaistīt darbiniekus, kuri apkalpos saņemtos zvanus papildu saviem darba pamatpienākumiem. Piemēram, grāmatvedības darbinieku numurus var iekļaut rindā, uz kuru tiks novirzīti zvani par norēķiniem, savukārt izsaukumus par tehniskiem jautājumiem var apkalpot rindā, kurā iekļauti tehniskā departamenta darbinieku numuri.

Zvanu centra aģenti vai rindu apkalpojošie darbinieki var atrasties dažādās uzņēmuma vai organizācijas filiālēs. Tas ļauj elastīgi organizēt klientu attālinātu apkalpošanu, izmantojot klientu brīvos resursus neatkarīgi no to atrašanās vietas.

Abos gadījumos ir iespējams izmantot interaktīvo balss atbildētāju (IVR), kas palīdzēs efektīvāk sadalīt saņemto zvanu plūsmu pa aģentu grupām vai uzņēmuma/organizācijas departamentiem. Atsevišķos gadījumos zvanu plūsmu var novirzīt arī uz balss pašapkalpošanās sistēmu.

Balss pašapkalpošanās sistēma

Ja klienta uzņēmums sniedz informāciju vai pakalpojumus, izmantojot saskarni ar stingri definētām procedūrām, kur pietiek ar ciparu ievadīšanu (variantu izvēle, skaitītāja rādījumi, pasūtījuma numurs, autorizācijas kods), SIA Latnet piedāvā izmantot balss pašapkalpošanās sistēmu.

Ņemot vērā klienta prasības, SIA Latnet speciālisti izveidos interaktīvu balss atbildētāja (IVR) izvēlni un palīdzēs savienot uzņēmuma informācijas sistēmu vai datubāzi ar SIA Latnet telefonijas platformu.

Pakalpojuma cenas:

Pakalpojuma komponente
Ierīkošana, EUR
Abonēšana, EUR
Zvanu centra risinājuma abonēšana (par grupu)
-
14,23 (līdz 3 grupām)
10,00 (ja 4 un vairāk grupas)

Zvanu centra risinājuma projektēšana un ieviešana (pēc faktiskā darba apjoma)

50,00/cilvēkstunda
-

Saņemto izsaukumu rindu vadības risinājuma sākotnējā konfigurēšana (par 1 rindu ar līdz 10 operatoriem)

-
2,85

Pašapkalpošanās risinājuma projektēšana un ieviešana (pēc faktiskā darba apjoma)

50,00/cilvēkstunda
Līgumcena

Interaktīva autoatbildētāja risinājuma sākotnējā konfigurēšana (par vienu interaktīvas izvēlnes punktu)

50,00/cilvēkstunda
-

Interaktīva autoatbildētāja risinājuma administrēšana (par vienu interaktīvas izvēlnes punktu)  

-
2,85

Visas cenas norādītas bez PVN