Vienmēr teicamā darba kārtībā

Uzticiet visas jūsu uzņēmuma IT infrastruktūras pārraudzību un tās kvalitatīvas darbības nodrošināšanu mūsu speciālistiem.

Mēs piedāvājam iespēju nodot jūsu uzņēmuma IT, tostarp, datoru, printeru, tīkla iekārtu, kā arī virtuālo un fizisko servisu aprūpi Latnet speciālistu pārraudzībā uz individuāli izveidota līguma pamata. Mēs parūpēsimies par tīkla iekārtu nepārtrauktu darbību, vai iespējami ātru darbības atjaunošanu, novēršot potenciālās problēmas, pirms tās ir sagādājušas neērtības un zaudējumus jūsu biznesam. Šo mūsu pakalpojumu, izvēloties Latnet kā IT infrastruktūras uzturēšanas partneri, mēs īpaši rekomendējam uzņēmumiem, kuriem nav sava datortīklu un IT administratora.  

Pakalpojuma ietvaros piedāvājam veikt sākotnējo jūsu uzņēmuma IT auditu, kā rezultātā sniedzam esošās infrastruktūras vērtējumu un rekomendācijas IT sistēmas  darbības kvalitātes uzlabošanai, kā arī ekspluatācijas izdevumu samazināšanai. 

IT infrastruktūras apkalpošana tiek veikta darbadienās laikā no pulksten 8.00 līdz 17.00, bet ir iespējams vienoties par citu laiku apkalpošanas nodrošināšanai.

IT infrastruktūras apkalpošanas pakalpojuma darbības laikā, klientu pieteikumi tiek reģistrēti Latnet Palīdzības dienestā, kas sasniedzams telefoniski vai e-pastā, sazinoties latviešu, krievu un angļu valodās. Lai nodrošinātu kvalitatīvu apkalpošanu, visi pieteikumi tiek reģistrēti vienotā pieteikumu sistēmā.

Pēc pieteikuma saņemšanas Latnet speciālists telefoniski noskaidro situāciju un sniedz ieteikumus IT infrastruktūras kļūmju novēršanai vai darbības uzlabošanai. Ar klienta atļauju, mūsu darbinieks var pieslēgties jūsu uzņēmuma IT sistēmai attālināti, lai veiktu darbības, kas nepieciešamas konkrētā pieteikumā norādīto kļūmju atrisināšanai. Nepieciešamības gadījumā, iepriekš vienojoties, Latnet darbinieki novērš problēmu uz vietas klienta uzņēmuma telpās.

Katrs IT infrastruktūras apkalpošanas pakalpojuma klients vienojas par nosacījumiem, kas definē gan Latnet sniegtos pakalpojumus, gan savstarpējā sadarbībā veicamās darbības un atbildību robežas.

Klienta virtuālo mašīnu administrēšana vai fizisko serveru atbalsts, kas var iekļaut:
 • Serveru pamata procesu monitoringu 24x7;
 • Lietotāju pieteikumu reģistrāciju un risināšanu;
 • Operētājsistēmas atjauninājumu uzturēšanu;
 • Operētājsistēmas darbības atjaunošanu avārijas gadījumos;
 • Servera programmatūras (aplikāciju) instalēšanu;
 • Servera programmatūras (aplikāciju) administrēšanu;
 • Virtuālo serveru vai fizisko serveru sistēmas resursu palielināšanu;
 • Serveru rezerves kopiju veidošanu;
 • Jaunu virtuālo mašīnu izveidošanu vai jauna fiziskā servera uzstādīšanu;
 • Dokumentācijas uzturēšanu, ja pieprasīts.
Klienta datortehnikas un printeru atbalsts, kas var iekļaut:
 • Lietotāju pieteikumu reģistrāciju un risināšanu;
 • Microsoft aktīvās direktorijas pārvaldību;
 • Portatīvo datoru, stacionāro datoru, monitoru un printeru apkopi;
 • Jaunu datoru instalāciju un uzstādīšanu;
 • Lokālo vai tīkla printeru sagatavošanu un sākotnējo nokonfigurēšanu;
 • Datorsistēmu diagnostiku un remontu u.c.
Klienta datortīkla apkalpošana, kas var iekļaut:
 • Klienta Tīkla maršrutētāju vai komutatoru apkalpošanu un administrēšanu;
 • Tīkla iekārtu pamata procesu monitorings;
 • Esošā lokālā datortīkla paplašināšanu u.c.

Papildpakalpojumi

IT audits

IT audits

Neatkarīgs IT infrastruktūras vērtējums un rekomendāciju izstrāde, lai paaugstinātu IT darbības kvalitāti un samazinātu ekspluatācijas izdevumus

IT konsultācijas

IT konsultācijas

Konsultācijas mērķis ir dalīties ar pieredzi un sniegt labākos risinājumus katrā situācijā

Monitorings

Monitorings

Uzticiet tīklu un serveru uzraudzību 24x7 mūsu ekspertiem, kas kontrolēs klienta iekārtu darbību